Projekty dla elektrowni wiatrowych

Wysoka liczba obrotów, małe wymiary konstrukcyjne, w tym przypadku przede wszystkim optymalny stosunek możliwego przepustu i średnicy zewnętrznej a także wysoka odporność na wibracje są cechami charakterystycznymi dla złączy obrotowych w wersji odlewanej. Do dyspozycji są odlewane złącza obrotowe z grafitowymi elementami stykowymi oraz w wersji z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego.

Wysoki stopień zintegrowania przy zachowaniu małych rozmiarów są wyróżnikiem dla złączy w wersji z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego. Typowymi zastosowaniami są centra obróbcze, skręcarki oraz elektrownie wiatrowe.

Złącze obrotowe odlewane, 30 ścieżek- wersja z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego

Trzy ze ścieżek ślizgowych przeznaczonych do transmisji sygnałów zaprojektowano dla seryjnego połączenia z interfejsem RS485. Przewody w złączu są podłączone aż do wtyczki.

W nie obracającej się części złącza przewidziano w tym celu odpowiednie zaciski. Złącza obrotowe są zaprojektowane do pracy w temperaturach otoczenia od -20°C do +50°C jak i dla liczby obrotów od 0 do 30 obr./min. Zarówno część siłowo-prądowa jak i część sygnałowa zbudowane są w wersji odlewanej. Przekaz prądowy w części siłowo-prądowej złącza realizowany jest za pomocą grafitowych elementów stykowych, zaś w części sygnałowej mamy do czynienia z wersją z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego.

Kombinacje złączy obrotowej w wersji z grafitowymi elementami stykowymi oraz w wersji z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego

Złącze obrotowe odlewane w wersji z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego jest zaprojektowane do zastosowania w temperaturach otoczenia od -20°C do +50°C. Okres trwałości elementów ślizgowych wynosi 50 mln. obrotów.

Specyfikacja techniczna

Złącze obrotowe odlewane, 30 ścieżek - w wersji z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego

2 ścieżki: 400 VDC, 50 A
3 ścieżki: 230 V, 10 A
2 ścieżki: 24 VDC, 7,5 A
24 ścieżki: 24 VDC, 1 A

Kombinacje złączy obrotowej w wersji z grafitowymi elementami stykowymi oraz w wersji z elementami stykowymi wykonanymi ze złotego drutu sprężynowego

5 ścieżek: 400 VAC, 80 A
4 ścieżek: 230 VAC, 16 A
6 ścieżek: 24 VAC, 16 A
15 ścieżek: 24 VAC, 1 A

Osoby kontaktowe

Pan Mariusz Matkowski

071-712-10-36
m.matkowski@stemmann.com.pl