Seria Bębny kablowe sprężynowe

Bębny kablowe sprężynowe są produktami seryjnymi i mają wszechstronne zastosowanie. Służą zasadniczo do nawijania i odwijania kabli, węży lub lin. Jak napęd służą spiralne sprężyny płaskie, które w zależności od wymogów zabudowane są w korpusie bębna w sposób równoległy względnie szeregowy.

Podczas eksploatacji urządzenia ruchomego kabel przeznaczony do zwinięcia jest odciągany w stronę przeciwną do siły sprężyny i w ten sposób stale utrzymywany w naprężeniu.

Bębny kablowe dostarczane są w wersjach średnicy wewnętrznej części korpusu od 125 mm do 600 mm.Na życzenie można uzyskać ofertę na konstrukcje specjalne, jak np. większe średnice zewnętrzne lub wykonanie korpusu bębna o nawoju spiralnym.

Nawijanie kabli, węży i lin w przypadku suwnic, sztaplarek lub urządzeń dla oczyszczalni ścieków może być także realizowane przy użyciu bębnów sprężynowych jako rozwiązanie alternatywne do bębnów silnikowych. Realizacja napędu przy pomocy spiralnych sprężyn płaskich stanowi korzystną kosztowo alternatywę o niewielkich gabarytach, oszczędzającą zapotrzebowanie przestrzenne zabudowy bębna. Solidna konstrukcja korpusu bębna może być dostarczana w wykonaniu cylindrycznym i spiralnym. Przy wyposażeniu w ramię prowadzące i kosz rolkowy bębny sprężynowe w zastosowaniu stacjonarnym mogą umożliwiać pracę urządzenia przemieszczającego się w zakresie 270°.

Osoby kontaktowe

Pan Mariusz Matkowski

071-712-10-36
m.matkowski@stemmann.com.pl