Jakość i certyfikaty

Zarządzanie jakością

Proces certyfikacji ISO 9001:2000 przewiduje szybki rozwój Systemów Zarządzania Jakością. Podstawowym założeniem tej normy jest sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa a co za tym idzie także i Systemu Zarządzania Jakością. Oznacza to, że ocenie podlega w pełni skoordynowana współpraca poszczególnych działów i funkcji całej firmy, gdyż najwyższa jakość to nie tylko zadanie jednego z działów ale osiągnięcie całego przedsiębiorstwa.

Dlatego też Jakość oznacza dla nas przede wszystkim całkowite spełnienie oczekiwań, potrzeb i życzeń klientów, którzy sami stawiają najwyższe wymagania dla jakości naszych produktów i usług.

 OQS-CERTYFIKAT

 

 IQNet-CERTYFIKAT

Zastosowanie i opracowanie Systemu Zarządzania Jakością

Niemożliwym jest stworzenie takiego systemu bez odpowiednich narzędzi. Zintegrowaną metodą dokumentacji i udoskonalania wszystkich procesów Zarządzania Jakością jest system narzędzi ARIS.

Jego założeniem jest zestandaryzowana, powszechna dokumentacja wszystkich procesów przedsiębiorstwa STEMMANN-TECHNIK (kompletny model firmy STEMMANN).

Certyfikaty Stemmann-Technik

System Zarządzania Jakością certyfikowany wg DIN EN ISO 9001:2000.

Uprawnienia do przeprowadzania prac spawalniczych przy pojazdach szynowych certyfikowane wg DIN 6700-2.

Dostawca pierwszej jakości (Q1) dla Kolei Niemieckich z zakresu:
- styków uziemiających typu frost
- odbieraków prądowych