Przedstawicielstwa w Europie

Belgia Portugalia Szwajcaria
Czechy Hiszpania Austria
Węgry Francja Włochy
Grecja Norwegia Bułgaria
Holandia Szwecja Turcja
Luxemburg Finlandia Wielka Brytania
Dania Polska Łotwa
Niemcy Wspólnota Niepodległych Państw
Wielka Brytania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Holandia Belgia Francja Hiszpania Portugalia Włochy Polska Czechy Austria Węgry Bułgaria Grecja Turcja Łotwa Szwajcaria